DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

Avrasya Üroonkoloji Derneği

Avrasya Üroonkoloji Derneği

Hekim Hakları Derneği

Hekim Hakları Derneği

Beşikçizade Tıp ve İnsani Bilimler Merkezi

Beşikçizade Tıp ve İnsani Bilimler Merkezi

Tıp Hukuku Derneği

Tıp Hukuku Derneği

Acil Tıp Uzmanları Derneği

Acil Tıp Uzmanları Derneği

Türkiye Acil Tıp Derneği

Türkiye Acil Tıp Derneği

International Transplant Network

International Transplant Network

İstanbul Aile Hekimliği Derneği

İstanbul Aile Hekimliği Derneği

Hukukçular Derneği

Hukukçular Derneği

Hukukçu Hekimler Derneği

Hukukçu Hekimler Derneği